ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

I SEMESTR
23 września 2020 r. godz. 16:00
4 listopada 2020 r. godz. 16:00
16 grudnia 2020 r. godz. 18:00
27 stycznia 2021 r. godz. 16:00
II SEMESTR
10 marca 2021 r. godz. 16:00
19 maja 2021 r. godz. 16:00