Rekrutacja - dokumentacja

Nazwa dokumentu
Potwierdzenie woli przyjęcia do pierwszej klasy
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego.
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej kandydata spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
kandydata z obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
Regulamin Komisji Rekrutacyjnej przy Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
Regulamin Komisji Rekrutacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
Obwód szkoły
Wniosek w sprawie przyjęcia ucznia .do klas II – VIII.
Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2021 r.. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
Załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 12/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2021 r.
Uchwała nr 363/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie
Uchwała nr 272/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie