RADA PEDAGOGICZNA 2020/2021

DYREKTOR – Robert Pypkowski 

WICEDYREKTOR – Marek Osmałek 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 • Katarzyna Ciszewska
 • Jola Rosińska
 • Sylwia Śmiałkowska
 • Malwina Świątkowska
 • Małgorzata Witkowska
 • Agata Życińska
 • Paulina Lorkowska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • Anna Balcerzak
 • Teresa Zarzycka
 • Edyta Brzózka
 • Iwona Gadomska
 • Agnieszka Lewandowska
 • Ewa Osmałek
 • Karina Syska
 • Ilona Sobótka

JĘZYK POLSKI

 • Barbara Lewandowska
 • Małgorzata Durma

JĘZYK ANGIELSKI

 • Katarzyna Lińska
 • Iwona Kalińska
 • Letycja Kosińska

JĘZYK NIEMIECKI

 • Przemysław Dobrzyński

HISTORIA

 • Marek Osmałek
 • Barbara Lewandowska

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 • Barbara Lewandowska

MATEMATYKA

 • Maria Kołodziejska

INFORMATYKA

 • Mariola Lewandowska

PRZYRODA

 • Edyta Mikulska

BIOLOGIA

 • Edyta Mikulska
 • Ewa Osmałek

CHEMIA

 • Urszula Karpińska

FIZYKA

 • Maria Kołodziejska

GEOGRAFIA

 • Mariola Lewandowska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Ewa Osmałek

PLASTYKA

 • Ewa Osmałek

TECHNIKA

 • Robert Pypkowski

MUZYKA

 • Katarzyna Lisicka

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Waldemar Lewandowski
 • Piotr Dutkiewicz

RELIGIA

 • Robert Idzikowski
 • ks. Arkadiusz Ronowicz

LOGOPEDA

 • Barbara Lewandowska
 • Anna Balcerzak
 • Małgorzata Witkowska

BIBLIOTEKA

 • Bogumiła Wasiak

PEDAGOG

 • Weronika Zakrzewska

DORADZTWO ZAWODOWE

 • Bogumiła Wasiak