ZGŁOSZENIA DZIECI DO ŚWIETLICY

Szanowni Państwo!

Rodzice uczniów klas I w przyszłym w roku szkolnym 2020-2021 mogą – w przypadkach takiej konieczności – złożyć karty zgłoszenia dziecka do świetlicy do dnia 12 czerwca 2020 r. Kartę zapisu do świetlicy można pobrać na stronie szkoły: www.sp5gostynin.pl w rubryce dokumenty a wypełniony wniosek należy przesłać pod adres: administrator@sp5gostynin.pl. Wniosek można też bezpośrednio odebrać i zostawić wypełniony odręcznie w portierni szkoły przy wejściu od ulicy Polnej.

Z poważaniem

Marek Osmałek