ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

I SEMESTR
18 września 2019 r. godz. 16:00
20 listopada 2019 r. godz. 16:00
18 grudnia 2019 r. godz. 16:00
29 stycznia 2020 r. godz. 17:00
II SEMESTR
18 marca 2020 r. godz. 16:00
20 maja 2020 r. godz. 16:00