ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

I SEMESTR
19 września 2018r. godz. 16:15
7 listopada 2018r. godz. 16:15
19 grudnia 2018r. godz. 16:15
23 stycznia 2019r. godz. 17:00
II SEMESTR
27 marca 2019r. godz. 16:15
8 maja 2019r. godz.16:15
5 czerwca 2019r. godz. 17:00