ZASADY PRACY HYBRYDOWEJ

ZASADY PRACY HYBRYDOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO SIEMOWITA IV W GOSTYNINIE

Ustalam następujący harmonogram pracy hybrydowej szkoły w terminie od 15 – 28 marca 2021 r.

Lp. Klasa Termin

Forma nauki

1.

I A 15 – 19 marca 2021 r. Stacjonarna
w szkole

2.

I B 15 – 19 marca 2021 r.

 Praca zdalna
MS TEAMS

3.

II A 15 – 19 marca 2021 r.

Stacjonarna
w szkole

4.

II B 15 – 19 marca 2021 r.

Praca zdalna
MS TEAMS

5.

III A 15 – 19 marca 2021 r.

Praca zdalna
MS TEAMS

6.

III B 15 – 19 marca 2021 r.

Stacjonarna
w szkole

7.

I A 22 – 26 marca 2021 r.

Praca zdalna
MS TEAMS

8.

I B 22 – 26 marca 2021 r.

Stacjonarna
w szkole

9. II A 22 – 26 marca 2021 r.

Praca zdalna
MS TEAMS

10.

II B 22 – 26 marca 2021 r.

Stacjonarna
w szkole

11.

III A 22 – 26 marca 2021 r.

Stacjonarna
w szkole

12. III B 22 – 26 marca 2021 r.

Praca zdalna
MS TEAMS

Uwaga:

  1. We wszystkie dni wymienione w harmonogramie będzie funkcjonowała stołówka szkolna i świetlice dla dzieci korzystających z nauki stacjonarnej.
  2. Wszystkie zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywały na terenie szkoły zgodnie z obowiązującym planem.