WZNOWIENIE ZAJĘĆ W TRYBIE STACJONARNYM DLA KLAS I – III

Szanowni Państwo,

zgodnie z wytycznymi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Gostyninie z dnia 24 lutego 2021 r. począwszy od 2 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie zostaną przywrócone zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym dla klas I-III.
Równocześnie z powrotem zajęć do szkoły otwarte zostaną również szkolne świetlice i stołówka.

Dyrekcja

Szkoły Podstawowej nr 5 

im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV 

w Gostyninie