Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo,

wyniki rekrutacji do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie i do klas pierwszych szkoły podstawowej zamieszczone są na naszej stronie internetowe w zakładce Uczeń|Rekrutacja.

Link do strony:

Rekrutacja

UWAGA

Rodzice uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych proszeni są o pobranie oświadczenia woli przyjęcia do klasy pierwszej, wypełnienie i przesłanie zeskanowanego dokumentu na adres: administrator@sp5gostynin.pl