WYKAZ KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

KLASA IA – wychowawca EDYTA BRZÓZKA

KLASA IB – wychowawca EWA OSMAŁEK

KLASA IIA – wychowawca AGNIESZKA LEWANDOWSKA

KLASA IIB – wychowawca IWONA GADOMSKA

KLASA IIIA – wychowawca ANNA BALCERZAK

KLASA VA – wychowawca MAŁGORZATA DURMA

KLASA VB – wychowawca BARBARA LEWANDOWSKA

KLASA VIA – wychowawca KATARZYNA LIŃSKA

KLASA VIIIA – wychowawca IWONA KALIŃSKA