WYKAZ KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

KLASA IA – wychowawca MAGDALENA ZIELIŃSKA

KLASA IB – wychowawca IWONA GADOMSKA

KLASA IIA – wychowawca ANNA BALCERZAK

 

KLASA IVA – wychowawca MARIA ANTCZAK

KLASA IVB – wychowawca BARBARA LEWANDOWSKA

KLASA VA – wychowawca KATARZYNA LIŃSKA

KLASA VIIA – wychowawca IWONA KALIŃSKA

KLASA VIIIA – wychowawca MAŁGORZATA KOZUBSKA

KLASA VIIIB – wychowawca MAŁGORZATA DURMA

KLASA VIIIC – wychowawca PRZEMYSŁAW DOBRZYŃSKI

 

KLASY TRZECIE GIMNAZJUM

KLASA IIIA – wychowawca ARKADIUSZ SZULCZEWSKI

KLASA IIIB – wychowawca MARIOLA LEWANDOWSKA