WSPARCIE FINANSOWE DLA SZKOLNEJ STOŁÓWKI

Informacje dotyczące dokumentacji zapytania ofertowego znajdują się w zakładce PRZETARGI

W ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Mazowiecki Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia z dnia 7 marca 2019 roku z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym placówki oświatowe na terenie województwa mazowieckiego. Wyniki naboru zostały opublikowane 3 czerwca br. na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty dofinansowanie otrzymała nasza placówka:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV – 64.609,00 zł

Dzięki pozyskanym środkom wyposażymy stołówkę z nowe stoły i krzesła, natomiast kuchnie wyposażymy w zmywarkę kapturową, maszynę wieloczynnościową, zamrażarki, robot planetarny, obieraczkę do warzyw, patelnie elektryczną, naczynia i inne niezbędne artykuły.

Zgodnie z zapisami Programu umowy o dofinansowanie powinny zostać podpisane do końca czerwca 2019 r.

Realizacja projektów przyczyni się do podniesienia standardu stołówek szkolnych w Gostyninie.