SPOTKANIE OPŁATKOWE

Dwudziestego grudnia Leśne skrzaty i uczniowie klas Ib, IIa zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu. Dzieci wysłuchały najpierw opowiadania o wigilijnych zwyczajach i tradycji łamania się opłatkiem.

Następnie życzenia dzieciom złożyli dyrektorzy szkoły, pan Robert Pypkowski i Marek Osmałek oraz wychowawczynie. Po wysłuchaniu życzeń każde dziecko mogło podzielić się opłatkiem ze swoimi kolegami i nauczycielami.

Wspólny poczęstunek umiliło słuchanie kolęd.