Rekrutacja - dokumentacja

Lista osób przyjętych do świetlicy szkolnej
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.
Wniosek w sprawie przyjęcia ucznia .do klas II – VIII.
Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego.
Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.
Zarządzenie NR 6/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
Załącznik nr 1 do zarządzenia NR 6/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 stycznia 2020 r.
Załącznik nr 2 do zarządzenia NR 6/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 stycznia 2020 r.
Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.
Lista dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkola.
Oświadczenie woli przyjęcia do klasy pierwszej
Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych