Rekrutacja - dokumentacja

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.
Wniosek w sprawie przyjęcia ucznia od dnia 1 września 2019 r .do klas IV – VIII.
Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego.
Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020.
Zarządzenie NR 11/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
Załącznik nr 1 do zarządzenia NR 11/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 stycznia 2019 r.
Załącznik nr 2 do zarządzenia NR 11/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 stycznia 2019 r.