REKRUTACJA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I KLAS PIERWSZYCH

Od dnia 8 lutego 2021 r. rozpoczynamy rekrutację do punktu przedszkolnego i klas pierwszych szkoły podstawowej. Wszystkie potrzebne informacje wraz z wnioskami można znaleźć na naszej stronie internetowej. Znajdują się tam dokumenty stanowiące podstawę prawną w procesie rekrutacji a są to : Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym; Uchwały Rady Miasta, UCHWAŁA NR 363/LXXI/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia; UCHWAŁA NR 272/LIV/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin.

Zapraszamy do pobrania stosownych dokumentów i dostarczenia ich do szkoły wg. następujących wskazówek:

  1. Rodzice pakują wypełnione wnioski w białą kopertę podpisaną imieniem i nazwiskiem kandydata.
  2. Wypełnione wnioski winny zostać wrzucone do urny znajdującej się w wejściu do szkoły.
  3. Proszę nie wysyłać wniosków drogą elektroniczną.
  4. Raz dziennie urna będzie opróżniana, wnioski kandydatów trafią do sekretariatu szkoły, gdzie będą opatrzone datą wpływu i pieczęcią szkoły.
  5. W załączeniu harmonogram terminów rekrutacyjnych do bezwzględnego przestrzegania.

 

Rekrutacja