Dokumentacja zapytania ofertowego
na zakup wyposażenia stołówki szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 5
im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Lp.Nazwa dokumentuPobierz
1
ZAPYTANIE OFERTOWE
2
FORMULARZ OFERTOWY
3
WZÓR UMOWY