PRZERWANY MARSZ

2 września w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Pod wieloma względami nabrało ono wyrazu dość szczególnego.

Otóż od tego roku szkoła po raz pierwszy od dwudziestu lat rozpoczęła rok szkolny bez udziału klas gimnazjalnych. Gimnazja bezpowrotnie odeszły do historii i ostatnie roczniki opuściły szkołę w czerwcu 2019 r. Odtąd w budynku dawnego Gimnazjum nr 1 niepodzielnie zapanowali uczniowie szkoły podstawowej. Prócz tego pamiętając o 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję „Przerwany marsz…1939 – 2019”. Jest to inicjatywa stowarzyszenia Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP a ma polegać na symbolicznym dokończeniu przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.

Dlatego właśnie w naszej szkole na hali pojawiły się osoby urodzone przed 1945 r., dziadkowie i babcie  naszych uczniów, którzy nie mogli w latach II wojny światowej  uczęszczać do szkoły. Uczniowie wraz z dziadkami i babciami przekroczyli próg hali rozpoczynając w ten sposób wspólnie nowy rok szkolny. Aby nieco przybliżyć młodzieży sytuację sprzed osiemdziesięciu laty głos zabrała p. Alina Zawojska, córka żołnierza AK i Kierownictwa Dywersji, Edwarda Zydla oraz bratanica przedwojennego oficera, podporucznika Franciszka Zydla, który zginął zastrzelony  w lesie katyńskim. Opowiedziała w kilku zdaniach tragizm pokolenia jej rodziców. Wskazała jak ogromną szansę ma obecne młode pokolenie młodzieży, które ma nieskrepowane możliwości edukacji i rozwijania się. Głos zabrał również p. Woźniak, który w chwili wybuchu wojny był małym chłopcem. Opowiedział swoje dramatyczne chwile w czasie okupacji. Na hali obecni byli również przedstawiciel Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
Zarząd Koła Powiatowego w Gostyninie, p. Liberadzki.

Warto zwrócić uwagę, że obecny na hali Burmistrz Miasta Gostynina, Paweł Kalinowski przy obecności swego zastępcy, p. Haliny Fijałkowskiej oraz gostynińskiego inspektora oświaty, p. Grażyny Pączek nadał przy obecności wszystkich na hali akt powierzenia funkcji dyrektora szkoły na kolejne 4 lata dotychczasowemu dyrektorowi, p. Robertowi Pypkowskiemu.

Na koniec cała społeczność szkolna, uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie oraz wszyscy obecni wraz z burmistrzem dla uczczenia wszystkich ofiar II wojny światowej złożyli kwiaty pod Dębem Katyńskim rosnącym przed szkołą.

Autorem foto jest Foto-Ryś czyli p. Serwa J.