PROJEKT eTwinning

Klasy 1a, 1b oraz 2a biorą udział w projekcie eTwinning   „Moja mała ojczyzna” którego koordynatorem jest Agnieszka Lewandowska i Martyna Malinowska.

Projekt został stworzony dla dzieci z grup przedszkolnych w wieku 6 lat oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Trwać będzie od marca do końca maja 2020 r. Głównym jego celem jest zainteresowanie uczniów historią oraz kulturą swojego regionu. Poprzez różnorodność aktywności i zadań uczniowie będą zdobywać, porządkować i utrwalać wiedzę o zabytkach w ich miejscowości. Będą również poznawać przyrodę swojego regionu.

W projekcie „Moja mała ojczyzna”  współpracujemy  z szkołami i przedszkolami z różnych regionów Polski.  Akcja eTwinning promuje współpracę szkół w Polsce i Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, narzędzia i usługi tak, by szkoły w prosty sposób mogły tworzyć w ramach różnych dziedzin krótko- i długoterminowe partnerstwa.