PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W związku z planowanym otwarciem punktu przedszkolnego od dnia 11 maja 2020 r. w godzinach 6:30 – 16:30, opracowano stosowne procedury, które powstały na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej,Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy,
proszę Was o zapoznanie się ze stosowną wewnętrzną  procedurą bezpieczeństwa. obowiązującą na terenie Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.