PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W związku z planowanym od 25 maja br. przywróceniem  zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół  wdrażamy dokument „Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki w kl. I – III szkoły podstawowej realizowanych w bezpośrednim kontakcie dziecka/ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Z poważaniem.

Dyrektor szkoły

Robert Pypkowski