PRACA HYBRYDOWA OD 17 MAJA 2021 R.

Zarządzenie nr 28/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 Księcia Mazowieckiego Siemowita IV

w Gostyninie

 

w sprawie organizacji pracy hybrydowej w klasach IV – VIII

Zgodnie z zapowiedzią rządu od 17 maja 2021 r. dzieci z klas IV -VIII szkół podstawowych będą uczyć się w systemie hybrydowym

 

zarządza się, co następuje:

 1

 

Ustalam następujący harmonogram pracy hybrydowej szkoły w terminie od 17- 21 maja 2021 r.

Lp. Klasa Termin Forma nauki
1. IV A 17 – 19 maja 2021 r. Stacjonarna w szkole
20-21 maja 2021 r. Praca zdalna MS TEAMS
2. VIA 17 – 19 maja 2021 r. Praca zdalna MS TEAMS
20-21 maja 2021 r. Stacjonarna w szkole
3. VI B 17 – 19 maja 2021 r. Praca zdalna MS TEAMS
20-21 maja 2021 r. Stacjonarna w szkole
4. VII A 17 – 19 maja 2021 r. Stacjonarna w szkole
20 – 21 maja 2021 r. Praca zdalna MS TEAMS

 

2

Ustalam następujący harmonogram pracy hybrydowej szkoły w terminie od 24- 29 maja 2021 r.

Lp. Klasa Termin Forma nauki
1. IV A 24 – 26 maja 2021 r. Praca zdalna MS TEAMS
27-28 maja 2021 r. Stacjonarna w szkole
2. VIA 24 – 26 maja 2021 r. Stacjonarna w szkole
27-28 maja 2021 r. Praca zdalna MS TEAMS
3. VI B 24 – 26 maja 2021 r. Stacjonarna w szkole
27-28 maja 2021 r. Praca zdalna MS TEAMS
4. VII A 24 – 26 maja 2021 r. Praca zdalna MS TEAMS
27-28 maja 2021 r. Stacjonarna w szkole

3

 

  1. We wszystkie dni wymienione w harmonogramie będzie funkcjonowała stołówka szkolna i świetlice dla dzieci korzystających z nauki stacjonarnej.
  2. Wszystkie zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywały
    na terenie szkoły zgodnie z obowiązującym planem.
  3. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” będą się odbywały na terenie szkoły zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
  4. W celu zapewnienia sprawnej organizacji dyżurów międzylekcyjnych, nauczyciele będą prowadzić wszystkie zajęcia na terenie szkoły.

4

Komisja ds. dyżurów międzylekcyjnych opracuje nowy harmonogram dyżurów, który przekaże do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły do dnia 14 maja 2021 r.  godz. 12:00

5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor szkoły

Robert Pypkowski