POSIEDZENIE RADY RODZICÓW

W dniu 3 września 2020 r. o godzinie 17:00 (czwartek) w stołówce szkolnej odbędzie się zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Zaopiniowanie kalendarza Roku szkolnego 2020/2021.
  2. Dyskusja na temat wdrożenia dokumentu „Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyninie w czasie epidemii COVID-19”.
  3. Wybór oferty ubezpieczeniowej dla uczniów.
  4. Sprawy różne.