PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU

W dniu 23 stycznia odbyło się spotkanie z Rodzicami uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum. Jego celem było podsumowanie pracy w I semestrze bieżącego roku szkolnego.

W pierwszej części zaproszony na to spotkanie Dzielnicowy, Pan B. Osiak zapoznał zgromadzonych z zasadami bezpieczeństwa uczniów i dorosłych podczas zbliżających się ferii zimowych.
W dalszej części Pan Dyrektor Robert Pypkowski omówił:
– osiągnięcia uczniów, którzy w poszczególnych klasach otrzymali najwyższe średnie ocen;
– frekwencję w I semestrze;
– sukcesy sportowe;
– sukcesy w konkursach literackich, plastycznych, muzycznych i innych;
– realizowane w placówce projekty i programy: edukacyjne, terapeutyczne, czytelnicze;
– konkursy organizowane przez szkołę;
– liczne wycieczki, w których uczniowie brali udział;
– ciekawe imprezy z udziałem całej społeczności szkolnej.

Przybyli licznie na spotkanie Rodzice mieli możliwość oglądania wytworów pracy swoich dzieci, wykonanych w ramach zajęć lekcyjnych i dodatkowych. Na przygotowanych wystawach znalazły się: roboty, kolaże, maski i plakaty teatralne, świąteczne ozdoby, figury geometryczne, obwody elektryczne i parkietaże ).