RADA PEDAGOGICZNA 2018/2019

DYREKTOR – Robert Pypkowski 

WICEDYREKTOR – Marek Osmałek 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 • Katarzyna Ciszewska
 • Jola Rosińska
 • Sylwia Śmiałkowska
 • Malwina Świątkowska
 • Katarzyna Szczęsna
 • Małgorzata Witkowska
 • Agata Życińska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • Anna Balcerzak
 • Magdalena Zielińska
 • Iwona Gadomska

JĘZYK POLSKI

 • Barbara Lewandowska
 • Maria Antczak
 • Małgorzata Durma
 • Monika Balcerzak

JĘZYK ANGIELSKI

 • Katarzyna Lińska
 • Iwona Kalińska
 • Letycja Kosińska

JĘZYK NIEMIECKI

 • Przemysław Dobrzyński

HISTORIA

 • Marek Osmałek
 • Maria Antczak
 • Barbara Lewandowska

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 • Marek Osmałek
 • Maria Antczak

MATEMATYKA

 • Maria Kołodziejska
 • Stanisław Wróblewski
 • Urszula Karpińska
 • Iwona Gadomska

INFORMATYKA

 • Mariola Lewandowska

PRZYRODA

 • Małgorzata Kozubska

BIOLOGIA

 • Małgorzata Kozubska

CHEMIA

 • Urszula Karpińska

FIZYKA

 • Beata Leonarcik
 • Maria Kołodziejska
 • Helena Grabarczyk

GEOGRAFIA

 • Mariola Lewandowska
 • Arkadiusz Szulczewski

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Ewa Osmałek
 • Małgorzata Kozubska

PLASTYKA

 • Ewa Osmałek

TECHNIKA

 • Robert Pypkowski

MUZYKA

 • Mateusz Szulborski

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Ewa Osmałek
 • Arkadiusz Szulczewski
 • Waldemar Lewandowski
 • Piotr Dutkiewicz

RELIGIA

 • Elżbieta Marciniak
 • ks. Dariusz Sielczak

ŚWIETLICA

 • Agnieszka Lewandowska

BIBLIOTEKA

 • Bogumiła Wasiak

PEDAGOG

 • Elżbieta Rutkowska
 • Adrianna Szczepaniak

DORADZTWO ZAWODOWE

 • Bogumiła Wasiak