NASI UCZNIOWIE STYPENDYSTAMI MIASTA GOSTYNINA

Dnia 30 listopada 2017r. podczas Sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbyło się rozdanie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.
 
Z rąk Burmistrza Miasta Pawła Kalinowskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Robackiego stypendia odebrali
uczniowie klasy IIIb gimnazjum – Radosław  Witkowski i Klaudiusz Mikołajczyk – za szczególne osiągnięcia w nauce oraz uczennica klasy VIIa – Weronika Stańczyk   za szczególne osiągnięcia artystyczne. 
 
Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Jest to kolejne stypendium jakie otrzymali nasi uczniowie. Wszystkim serdecznie gratulujemy!