MIASTO PTAKÓW

Celem projektu było uświadomienie społeczności lokalnej problemu zaśmiecania środowiska naturalnego w Gostyninie , jakie szkody wywołują odpady komunalne i jaki wpływ mają na zdrowie człowieka. Jak możemy wyrabiać w sobie nawyki racjonalnego wykorzystywania śmieci oraz jak kształtować w sobie postawy proekologiczne.

W programie spotkania uczniowie przedstawili projekcje filmu i prezentacje multimedialną dotyczącą ochrony środowiska, spalania śnieci, dbania o przyrodę i ptaki w naszym mieście. Projekt zakładał utworzenie na terenie Gostynina „ Miasta ptaków”. Uczniowie z zapałem poparli projekt, wykonywali budki lęgowe dla ptaków i przedmioty użyteczne zrobione z odpadów. Uczniowie zaangażowali się też w sadzenie drzew na terenie szkoły.

Koordynatorem projektu była pani mgr. Małgorzata Kozubska. Warto podkreślić ,że w ramach I edycji projektu przyznano 13 grantów w wysokości 5 tys. złotych. Do rywalizacji zgłosiło się ponad 100 organizacji i szkół z terenu całej Polski. Akcję ochrony środowiska wspierał znany aktor Antoni Królikowski.

Odbył się też konkurs na najładniejszą budkę lęgową i na stworzenie sprzętów użytecznych zrobionych z surowców wtórnych.

WYNIKI KONKURSU:

Miejsce I – Agata Siemińska i Mateusz Kijek

Miejsce II – Paulina Pińkowska, Dawid Tyszkiewicz i Oliwer Maciejewski

Miejsce III – Katarzyna Zapałowska, Zuzanna Leonarcik, Klaudia Frydrych, Tomasz Kurek i Konrad Świątkowski

Wyróżnienia zdobyli :Dominika Zielińska, Fryderyk Mikołajczyk, Mateusz Rojewski, Maja Meca i Laura Zielińska

Wszyscy nagrodzeni otrzymali drobne upominki i dyplomy. Gratulujemy!