LABORATORIUM WIEDZY POZYTYWNEJ

„Laboratorium Wiedzy Pozytywnej” – w II semestrze 2018 roku oraz w I semestrze 2018 roku Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień zrealizowało z młodzieżą w klasach VII (w II semestrze 2018 ) oraz z młodzieżą w klasach VIII (w I semestrze 2018) program , który koncentrował się na budowaniu i wzmacnianiu umiejętności życiowych głównym celem .

Głównym celem programu było ukształtowanie postaw uczestników aprobujących abstynencję od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w wymiarach emocjonalnym (pozytywny stosunek do abstynencji) poznawczym (dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych używaniem substancji psychoaktywnych ) oraz i behawioralnym (nieużywanie substancji psychoaktywnych).

Odbyło się również szkolenie dla rodziców i szkolenie dla Rady Pedagogicznej.