II MIEJSCE W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

Filip Toruniewski uczeń klasy VIIIB zajął II miejsce w międzypowiatowym konkursie fotograficznym „Pojezierze Gostynińskie w zgodzie z naturą” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Rozstrzygnięcie konkursu  odbyło w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej w Łącku w dniu 23 maja.

Uroczystość  została połączona z wernisażem najlepszych fotoreportaży, przedstawiających faunę i florę Pojezierza Gostynińskiego. Komisja nagrodziła i wyróżniła łącznie 19 fotografów amatorów w różnych kategoriach. Nagrody laureatom wręczyła Dyrektor Biura Stowarzyszenia – Katarzyna Mikołajczyk.