GRUPA MOTYLKI W STRAŻY POŻARNEJ

7 maja 2019r. dzieci z grupy Motylki wzięły udział w zajęciach zorganizowanych  w Sali Edukacyjnej „Ognik” na terenie Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

Podczas zajęć w Sali „Ognik” przedszkolaki zdobyły bezcenną wiedzę dotyczącą właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia pożarem. Dzieci poznały tajniki pracy strażaka a także utrwaliły numery alarmowe do straży pożarnej.  Przebrane w stroje strażackie przedszkolaki aktywnie brały udział w zajęciach, chętnie odpowiadały na zadawane pytania, wykazując się przy tym dużą wiedzą. Niezwykłą atrakcją dla dzieci okazało się oglądanie prezentowanego przez strażaków sprzętu gaśniczego. Przedszkolaki miały możliwość siedzenia w kabinie wozu bojowego oraz lania wody z węża strażackiego.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem przy wozie strażackim, którego głośne syreny wywołały radość na buziach maluchów. Była to niezapomniana lekcja, która na długo zapadnie
w pamięci dzieci.