DOBRA WIADOMOŚĆ DLA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

Szanowni Państwo,

chciałbym poinformować (tym samym uspokoić) rodziców i przede wszystkim dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie, że jeszcze w marcu zwrócę się do Rady Miejskiej o zabezpieczenie środków w budżecie na powstanie placu zabaw dla potrzeb punktów przedszkolnych w SP5. Jestem przekonany, że Rada Miejska poprze wniosek i już na początku kwietnia będziemy mogli rozpoczynać procedurę przetargową.

Przypomnę , że do dwóch punktów przedszkolnych uczęszcza ponad 120 dzieci i wśród rodziców placówka cieszy się bardzo dużą popularnością o czym świadczy tegoroczny nabór do grup.

Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina