Prawa Dziecka to przedmiot traktatów międzynarodowych, wpisane są do Konwencji o prawach dziecka z 1989. W Polsce obowiązuje już 16 lat.

W 2000 r. Utworzono urząd Rzecznika Praw Dziecka. Jest nim Mikołaj Pawlak.

Musimy pamiętać, że oprócz nauki dla ucznia liczy się dobre samopoczucie, życzliwość i bezpieczeństwo.

Igor Newerly pisał „ na talent wychowawczy składa się zawsze i wszędzie miłość, mądre spojrzenie i siła moralna”

SPRAWDŹ, CO MOŻESZ POWTÓRZYĆ Z WIKTOREM

GIMNAZJALISTĄ

 Nr 18/16r.

•KIERUNEK ZAWÓD – Bioinżynieria(s.19-21)

•DOOKOŁA ŚWIATA – Maroko (s.26-27)

•DYSKUS&JA – Doświadczenia na zwierzętach (s.28)

•STRACHY NA LACHY – Naprawdę BASIC czasy w języku angielskim i doświadczenia biologiczne (s.32-35)

•TEST Z ANGIELSKIEGO – Przykładowy arkusz egzaminacyjny (s.36-40)

•TEST Z PRZYRODY – Przykładowy arkusz egzaminacyjny (s.41-45)

•ODPOWIEDZI DO TESTÓW Z POPRZEDNIEGO NUMERU VICTORA – Język Polski i Matematyka (s.46-49)

 

Nr 19/16r.

•WYWIAD VICTOR – Czy pisarz to zawód ? (s.14-15)

•TEST HISTORIA I WOS – Przykładowy arkusz egzaminacyjny (s.38-41)

•TEST Z MATEMATYKI – Przykładowy arkusz egzaminacyjny (s.42-45)

•ODPOWIEDZI DO TESTÓW Z POPRZEDNIEGO NUMERU VICTORA – Język angielski i przyroda (s.46-49)

 

 

Nr 20/16r.

•TEST Z ANGIELSKIEGO – Przykładowy arkusz egzaminacyjny ( poziom rozszerzony) (s.38-41)

•TEST Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH – Przykładowy arkusz egzaminacyjny (s.42-46)

•ODPOWIEDZI DO TESTÓW Z POPRZEDNIEGO NUMERU VICTORA – Historia z Wos-em i matematyka (s.47-50)

 

Nr 21/16r.

•TEST Z POLSKIEGO – Przykładowy arkusz egzaminacyjny (s.32-34)

•TEST Z MATEMATYKI – Przykładowy arkusz egzaminacyjny (s.36-39)

•ODPOWIEDZI DO TESTÓW Z POPRZEDNIEGO NUMERU VICTORA (s.40-42)

 

Nr 22/16r.

•KIERUNEK ZAWÓD – Informatyk (s.19-22)

•TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – Poziom rozszerzony (s.32-40)

•ODPOWIEDZI DO TESTÓW Z POPRZEDNIEGO NUMERU VICTORA (s.41-43)

 

 

 

Nr 23/16r.

•ORIENTUJ SIĘ – Polska przed rokiem 1989 (s.10-11)

•TEST Z PRZYRODY – Przykładowy arkusz egzaminacyjny z komentarzami odpowiedziami (s.39-47)

 

 

 

Nr 1 / 2016

•LEKTURA – Henryk Sienkiewicz – Quo vadis (s.32-34)

•J.POLSKI – Egzamin z Języka Polskiego (s.35-40)

•HISTORIA – Egzaminy z Historii (s.41-47)

•WOS – Egzaminy z Wos-u (s.41-47)

•Kiedy nie możesz się skoncentrować … (s.31)

 

 

Nr 3 / 2016

•LEKTURA – George Orwell – Folwark zwierzęcy (s.36-37)

•J. Angielski – Egzamin Rozszerzony z J. Angielskiego (s.40-47)

•Nie marnuj czasu na lekcji ! (s.33)

•Jakie błędy popełniasz podczas nauki języka obcego ? (s.34-35)

•WYPRACOWANIE – Reportaż o szkolnej przerwie (s.38-39)

 

Nr 4 / 2016

•LEKTURA – Molier – Skąpiec  (s.34-35)

•J. POLSKI – Egzaminy z J. Polskiego (s.36-42)

•HISTORIA – Egzaminy z Historii (s.43-47)

•WOS – Egzaminy z Wos-u (s.43-47)

•Nazwy i daty – jak je zapamiętać ? (s.33)

 

Nr 5 /2016

•LEKTURA – Jan Kochanowski – Fraszki (s.34)

•MATEMATYKA – Egzaminy z Matematyki (s.36-42)

•BIOLOGIA – Egzaminy z Biologii (s.44-47)

•GEOGRAFIA  –  Egzaminy z Geografii (s.43-47)

•FIZYKA – Egzaminy z Fizyki (s.44-47)

•CHEMIA – Egzaminy z Chemii (s.45-47)

•Sztuczki ułatwiające naukę  (s.33)

 

Nr 6 /2016

•LEKTURA – William Szekspir – Romeo i Julia (s.36-37)

•J.ANGIELSKI – Egzamin z J. angielskiego (poziom podstawowy) (s.40-47)

•WYPRACOWANIE – Rozprawka o śmierci i prawie do wiedzy (s.38-39)

•SZTUKA KUCIA – Dlaczego trzeba czytać lektury ? (s.35)

 

NOWOŚCI W NASZEJ BIBLIOTECE!

1.Abrahams  P.: „ W głąb króliczej nory”

2.Abrahams  P.: ” Ktoś za kurtyną”

3.Abrahams  P.: „W ciemnym lesie”

4.Hobbs V.: „ Wronia mama”

5.Hobbs V.: „Inny koniec lat”

6.Abrahams P.: „Najważniejsza sprawa”

7.James M.R.: „Pięć flakoników”

8.Quinn S. (Abrahams P.) : „Łapać złodzieja ”

9.Abrahams  P.: „Robbie i banda dobrych złodziei”

10.Hobbs V.: „Na przekór”

11.Sayers D.L.: „Czyje to ciało?”

12.Tey J.: „Serce dla sprawcy”

13.Tey J.: „Młody i niewinny”

14.White E.L.: „Starsza pani znika”

15.Gaskell E.: „Panna Lois od czarów”

16.Abrahams P.: „Prawdziwy sprawdzian”

17.Waterhouse L.: „Bratnie dusze”

18.Bronsky A.: „Park rozbitków”

19.Waterhouse L.: „Skłócone”

20.Starosta M.: „Niespełniona obietnica”

21.Fitzpatrick Becca.: „Szeptem”

22.Fitzpatricka Becca.: „Crescendo”

23.Fitzpatricka Becca.: „Cisza”

24.Fitzpatricka Becca.: „Finale”

KOŁO MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI

  • Aktywny udział Koła Miłośników Książki w imprezach i uroczystościach kulturalnych ( Dni książki i biblioteki, spotkania z pisarzami, promocje książek, Turniej Jednego Wiersza).
  • Zajęcia z Kołem Miłośników Książki (konkursy twórczości własnej, aktywizacja postaw społecznych ucznia poprzez pracę na rzecz szkoły – konserwacja zbiorów, foliowanie nowości, melioracja katalogów, plakaty)
  • Organizacja wystaw popularyzujących książkę i czytelnictwo.
  • Organizowanie konkursów – międzyszkolny (powiatowy), ogólnoszkolne (Dziennik recenzji literackich), udział w ogólnopolskim konkursie ZBIÓRKA MAKULATURY, akcje: TWOJA KSIĄŻKA SŁUŻY INNYM, giełda starych podręczników.
  • Comiesięczne analizowanie czytelnictwa w każdej klasie, przedstawianie wyników wychowawcom klas. Kronika Szkoły
  • Archiwizacja wydarzeń w KRONICE SZKOLNEJ (2 formy-kodeks, port filio). Sekcja działa od roku powstania szkoły, tj. 1994. W pracy wykorzystuje różnorodne materiały, stosuje różne techniki. 


ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWOŚCIAMI W BIBLIOTECE POBIERZ

 


DZIEŃ POD ZNAKIEM KSIĄŻKI

Dzień  17 maja 2011 r. upłynął  w Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie pod znakiem książki.

Na stołówce szkolnej , dzięki  hojności  MBP im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, odbyło się spotkanie młodzieży z różnych szkół z pisarką Panią Anną Onichimowską. Pisze ona zarówno dla dzieci jak i młodzieży oraz  jak sama mówi: chętnie po jej twórczość  sięgają także dorośli. Nad całością spotkania czuwały Panie: Wioletta Jankowska i Bogumiła Wasiak. Autorka współczesnej prozy bardzo ciekawie zaprezentowała swoją biografię, akcentując szczególne momenty swego życia (np. moment napisania pierwszych tekstów, wybór profesji ). Omówiła poszczególne tytuły, wydane w przeciągu ostatnich kilku lat. Aby zachęcić do lektury Pani Anna czytała fragmenty książek, urywając wątek i rozbudzając ciekawość czytelników. Pisarka wyjaśniła jak powstaje ostateczny obraz książki, kto decyduje o tytule, jak  wygląda współpraca z wydawnictwami.

O tym, ze spotkanie było dla młodzieży ciekawe świadczyły licznie zadawane pytania i długa kolejka po książki i autograf pisarki. Po spotkaniu część zgromadzonej młodzieży przeszła do Biblioteki  naszego Gimnazjum , gdzie odbył się „Konkurs Pięknego Czytania i Interpretacji Tekstów Literackich” , między innymi prozy zaproszonej pisarki. Nad jego przebiegiem czuwało jury w składzie : Anna Dulska, Dorota Augustyniak, Wioletta Jankowska oraz opiekun i organizator Bogumiła Wasiak. Młodzież klas VI prezentowała dwa  teksty literackie: jeden pisany prozą, drugi wierszowany. Każdy z uczestników miał za zadanie przygotować maksymę( własnego autorstwa) o książce. Konkurencją niespodzianką było czytanie „ad hoc”. Tu uczestnicy musieli wykazać się opanowaniem i „zimną krwią”. Jury uznało, iż poziom wystąpień był momentami bardzo wyrównany, jednak pewnym mankamentem okazała się skłonność do recytacji czy też przedstawień w formie dramy. Młodzież przygotowała bardzo interesujące teksty, począwszy od klasyki po współczesną prozę. Przyznano: I miejsce – Marlenie Godlewskiej z SP nr 1 w Gostyninie, II miejsce – Sylwii Dobińskiej z SP w Lucieniu, III miejsce egzekwo – Dominice Jagodzińskiej z SP z Sokołowa i Żanecie Hajn z SP w Lucieniu. Wyróżnienie otrzymała Sandra Głodek z SP nr 3 w Gostyninie.

Już samo uczestnictwo w tego typu imprezach szkolnych jest szczególnym wyróżnieniem a profitem – zbieranie doświadczeń naukowych, emocjonalnych i społecznych.

 

 

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

      Z końcem roku 2007 biblioteka szkolna naszego gimnazjum została wyposażona w ICIM.Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny – EFS), wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. W skład ICIM wchodzą cztery stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka).Celem projektu jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkole, ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej w Internecie oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli. Ponadto ICIM zwiększa potencjał edukacyjny biblioteki, wspiera proces kształcenia ustawicznego i samokształcenie uczniów i nauczycieli, pomaga w realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej.

 

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA

Z   INTERNETOWEGO  CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

1.       Centrum Informacji Multimedialnej służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.

 

2.       Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

 

3.       Z komputerów można korzystać tylko za zgodą opiekuna centrum.

 

4.       Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu (imię, nazwisko, godzina, numer stanowiska i temat poszukiwań).

 

5.       Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania.

 

6.       Można przeglądać strony Internetowe poszukując informacji na zadany przez nauczyciela temat, przygotowując referat lub inną pracę domową, a także rozszerzając swoje zainteresowania pozaszkolne.

 

7.       Stanowiska komputerowe służą do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece i w sieci Internetu.

 

8.       Na szkolnym sprzęcie komputerowym nie wolno wysyłać sms-ów, listów  e-mailowych, instalować gier oraz otwierać własnych kont pocztowych.

 

9.       W czasie korzystania z Internetu nie wolno korzystać z komunikatorów   (czat, GG, itp.)

 

10.    Z nagrywarki CD-ROM może korzystać osoba, która uzyska zgodę nauczyciela bibliotekarza.

 

11.    Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

 

 

12.     Dane uzyskane przez Internet można zgrywać wyłącznie na nowe dyskietki lub płyty.

 

13.     Nie wolno zmieniać ustawień Ze względu na niebezpieczeństwo zainfekowania wirusem systemu zabrania się używania własnych nośników danych systemowych.

 

14.     Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

 

15.    W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz może pozbawić ucznia korzystania z komputerów na określony czas.