AKCJA ZADRZEWIANIA

Dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie składają serdeczne podziękowania firmie FructoPLANT w Gąbinie, która w ramach programu Ligi Ochrony Przyrody przekazała krzewy ozdobne do posadzenia na terenie naszej szkoły. Koordynatorami akcji zadrzewiania terenu przedszkolnego były Pani Jola Rosińska oraz Paulina Lorkowska. W sadzenie krzewów zaangażowane były dzieci, rodzice oraz wszyscy pracownicy Punktu Przedszkolnego.